ക്നാനായ യാക്കോബായ സെക്രട്ടറിയ്ക്കും ചതിക്കുഴി ബോധ്യമായോ.?

✝️😳😳🕎🕎ക്നാനായ യാക്കോബായ സെക്രട്ടറിയ്ക്കും ചതിക്കുഴി ബോധ്യമായോ.?🕎😳😳✝️

ക്നാനായ യാക്കോബായ സെക്രട്ടറിയുടെ ഒര് പേസ്റ്റ് കണ്ടു. അദ്ദേഹം വീണ ചതിക്കുഴിബോധുപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലായി..
അവിടെ ഒര് വെടിയ്ക്ക് രണ്ട് പക്ഷിയെ നേടിയവരെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തുടങ്ങി എന്ന് ചുരുക്കം.

സഹായൻ പക്ഷത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ കോട്ടയത്ത് നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ചിങ്ങവനത്തെ വലിയ മെത്രാപ്പോലീത്ത പക്ഷം സ്വന്തം കുഴി തോണ്ടി..

സഹായൻ പക്ഷം ഉദ്ദേശിച്ച രണ്ടു് പക്ഷികൾ ഒന്ന് മലബാർ മുതൽ കനായി തോമ വികാരം ഉണർത്തി കോട്ടയം രൂപതയിൽ സമുദായ പക്ഷ വിഭാഗം സൃഷ്ടിച്ച് ഭാവിയിൽ അവരെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാക്കി – കോട്ടയം രൂപത പിളർത്തുക..

സഹായൻ പക്ഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പക്ഷി.സഹായൻ പക്ഷമാണ് കോട്ടയത്തെ പ്രതിമയ്ക്ക് പിന്നിൽ എന്ന് അറിയാതിരിക്കാൻ വലിയ മെത്രാപോലീത്ത പക്ഷത്തെ കൊണ്ട് അത് സ്വീകരിപ്പിക്കുക ‘ അതിൻ്റെ പേരിൽ അന്ത്യോക്യയിൽ പരാതി കൊടുക്കുക. ചിങ്ങവനത്ത് ഇതുപോലുള്ള പ്രതിമ യാക്കോബായ വിശ്വാസത്തിൽ അനുവദനീയം അല്ല എന്ന വികാരം ജനങ്ങളിൽ കേറ്റി വലിയ മെത്രാപ്പോലീത്ത വിരുദ്ധ നിലപാട് ചിങ്ങവനത്ത് ഉണ്ടാക്കുക.

ഇതിൽ സഹായൻമാർ കോട്ടയത്തെ ജനങ്ങളുടെ തിരസ്ക്കരണം കൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു..

എന്നാൽ ചിങ്ങവനം പ്രശ്നാധിഷ്ഠിതമായി കടന്നു പോകുന്നു എന്നതാണ് ഈ വിശദ്ധീകരണത്തിൽ നിന്ന് ബോധ്യമാകുന്നത്..

കത്തോലിക്ക വിഭാഗം ചില പള്ളികളിലൂടെ കനായി തോമ പ്രതിമയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ചില തൽപ്പരകക്ഷികൾ വന്നു. ഇവിടെ അൽമായ ആത്മീയ നേതൃത്വം ക്നാനായ ചരിത്രം പേറുന്ന പ്രതിമ വെക്കാൻ തീരുമഗ്നിച്ചത് കൊണ്ട് തൽപ്പരകക്ഷികളുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കി നിയമപരമായി തടഞ്ഞു.

കനായി തോമ പ്രതിമ ഇറക്കി വെക്കാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് അല്ല ചിങ്ങവനവുമായി ബന്ദപ്പെട്ടത്.- അജണ്ട നടപ്പാക്കണം എങ്കിൽ അത് വേണം അതിൽ താങ്കൾ വീണ് പോയി.. പ്രതിമ സംഘാടക്കർക്ക് വേണമെങ്കിൽ KCC നേതാക്കുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് കോട്ടയത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ചിങ്ങവന്നത്ത് മൂടി പൊതിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നതിലും ഭാഗിയായി ഇരുത്താമായിരുന്നു. എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് കോട്ടയം രൂപതയിൽ കുറച്ച് ബഹുമാനവും കിട്ടുമായിരുന്നു.’

അതു കൊണ്ട് വഴിയിൽ കിടക്കാതെ ഇരിക്കാനുള്ള ന്യായീകരണം സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് ചേർന്നതല്ല.’ താങ്കൾ വിചാരിച്ചു. വലിയ മെത്രാപോലീത്തായ്ക്ക് പിന്തുണയായി കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഒര് വിഭാഗം ചിങ്ങവനത്തേയ്ക്ക് വരുമെന്ന് .. താങ്കളെ തെറ്റ് ധരിപ്പിച്ചതോ.താങ്കൾക്ക് കുഴിച്ച കുഴിയിൽ വീണതോ.

ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തെയ്ക്ക് കേറ്റിവെക്കാൻ അനുമതി കൊടുത്തു എന്ന നിലയിലേയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നു’. ഇന്നലെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നത്.’

കോട്ടയത്ത് സഭയിൽ ഒര് പ്രശ്നവും ഇല്ല.. KCC ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിലേയ്ക്ക് ഈ പ്രതിയും സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്.- ഇപ്പോൾ പറയുന്നു പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്.. എന്താ സഹായൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉറക്കം കെടുത്തിയോ – ഇതിനാണ് കുഴിയിൽ വീഴുക എന്ന് പറയുന്നത്.

പ്രതിമ സംഘാടകരോട് ഒര് വാക്ക് പ്രതിമ മൂടി പൊതിഞ്ഞ് ചിങ്ങവനത്ത് വെച്ചതാണോ രക്തം രക്തത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ അവിടെയും സമുദായ സംഘടനയ്ക്ക് വെറുതെ കേറ്റി പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്.: വിശ്വാസപരമായി അവർക്ക് പ്രതിമ ഇല്ല എന്നത് സഭ നിയമം ആണ്. സഭ നിയമം അംഗീകരിക്കാതെ സംഘടനയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ സ്ഥാപിക്കാം.’ അതിന് അവർ തയ്യാർ ആകാതെ മുടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് .. സഭയിൽ നിന്ന് കൂടി അവർക്ക് അനുവാദം ലഭിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ ഇടയും.:

ഇത് തന്നെ അല്ലെ കോട്ടയത്തും പറഞ്ഞത്.. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ തൻ്റേടം കാണിച്ചത് അല്ലേ കോട്ടയത്തെ പ്രശ്നത്തിനും കാരണം അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനം നടത്തിയവർ ഇനി എങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് പിൻമാറണം.. കോട്ടയത്തെ പ്രശ്നങൾക്ക് കാരണം ചിങ്ങവനത്തെ ഒര് വിഭാഗമെന്ന് എല്ലാവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലേ..

👍👍 ബിബു പൂവപ്പള്ളി മഠത്തിൽ💪💪Categories: Uncategorized

Leave a Reply

%d bloggers like this: